impresum/kontakt

Zagronity za homepage jo

Domowina - Zwězk Łužyskich Serbow z.t.

Rěcny centrum WITAJ, wótźělenje Chóśebuz

Žylojska droga 39

03044 Chóśebuz

tel.: 0355/48576-442 (dr. Viktor Zakar)

e-mejl: jozatebje(at)gmx(dypk)de

 

Rěcny centrum WITAJ koordiněrujo aktiwity k diskusijowemu procesoju wóžywjenja dolnoserbskeje rěcy. Pśispomnjeśa, pokazki a korektury pšosym na kontaktowu adresu. Wutšobny źěk!