projekty/Projekte

Linki projektam rěcnego marketinga resp. rěcnego wótžywjenja. Dalšne linki pšosym z mejlku.

Links zu Projekten aus den Bereichen Sprachmarketing und Sprachrevitalisierung. Hinweise auf weitere Links bitte per E-Mail.

 

Language Diversity (Europa)

Konferenca wó mjeńšynach a wó rewitalizaciji mjeńšynowych rěcow

Europske mjeńšynowe rěcy (Blog)