naša rěc jo mě wažna, dokulaž/die wendische Sprache ist mir wichtig, weil:

Hier werden per E-Mail, Posting, Post, bei Veranstaltungen oder auf anderem Wege bei uns eingehende Erfahrungen veröffentlicht. Die Liste wird somit ständig ergänzt. Schicke uns auch Deine Erlebnisse mit der wendischen Sprache, z.B. per E-Mail an jozatebje(at)gmx(dypk)de!

(staw: 10.12.14)

 

1. mě pokažo móje kórjenje.
2. pśez nju cuju ja se how pšawje doma

3.  z serskeju (wendisch) rěc som gorej roz, z serbskeju (sorbisch) w suli pisas a lazowas nahuknuł
4. ...jo źěl wóte mnjo...
5. ... jo to mója domownja
6. powědam južo z casa źiśownje - jo źěl mójogo žywjenja
7.  ...sie zu meiner Tracht gehört, also zu meiner Heimat und mir
8.  Serbska rěc słuša do Łužyce. Wona jo nša rěc a rěc našych Vorfahren. Ja lubujom tu rěc ako mója rěc.
9.  ...jo mój zwisk k mójim staremu nanoju a wšyknym drugim prědownikam.
10. wendische Wurzeln stecken zu tief, als dass sie verenden, wichtig ist es für mich die Sprache auch im Sinne meines Vaters weiter zu geben.
11. němska ja njejsym, aby so Serbšćina zhubiła, štó bych ja potom była?
12.  jenož ze serbskej (mójej mačernej) rěču móźu woprawdźe to wurěkować, stož myslu
13. po 4 lětach zwonka serbow ći rěč, ludźo a kultura jara faluja -> w zapadźe tež nichtó wo našej eksistency njewě
14. ja ju powědaś mógu a gjardy som, až som ju wuknuł
15. dokulaž z njeju wjele rědnych dožywjenjow zwěžom
16. ma wjelgin rědnych spiwow a gronkow
17. dokulaž klincy wjelgin lyriska a rědna
18. rěc štycy ho we Ł. we wšom - pomjenjowanja za krajinu atd. - gaž se serbska rěc zgubijo, zgubijo se teke toś ten zwisk.
19.  ... lubujom, kak serbske luźe su, wiźim to ako wobogaśenje
20. wóna jo nosaŕ kulturelneje bogatosći
21. ...jo pokład našogo regiona
22. ...weil nur so die Lausitz als Region der 2 Kulturen erkennbar ist.
23. Die sorbische Sprache ist ein Pfund, mit dem wir wuchern müssen. Da werden dann - hoffentlich - auch die Deutschen stolz auf ihre Heimat sein, nicht weil sie Deutsche sind, sondern in einer Region leben, die einen großen Vorzug hat.
24. Sorbische Sprache ist ein Pfund, mit dem man wuchern muss
25. auch Deutsche sollten stolz auf das Sorbische sein
26. die wendische Kultur den Deutschen bewußt machen z.B. Sprachkontakte (Quark, Plinze)
27. durch Sprachkontakt die gemeinsame Kultur und Geschichte bewusst machen
28. serbske luźe deje gjarde byś na swóju rěc a kulturu
29. něco wósebnego, což jano we Łužycy mamy -> źěl kulturnego derbstwa cełego swěta
30. ... ich finde, dass sie erhalten bleiben sollte, da sie unsere Region zu etwas Besonderem macht.
31. weil wir dadurch etwas Besonderes/Einzigartiges sind - eine Elite
32. wóna cyni naš swět pisana bogata...
33. Sprache öffnet das Tor zur Kultur, Kultur öffnet das Tor zur Sprache
34. wona jo zwězk k drugim słowjańskim lužam
35. wuźiwam rěč we swójbje, mjez prěćelemi a přiwuznymi, w interneće, za nowiny a wosebje za wuknjenje druhich słowjanskich rěčow -> z njej maš automatisce k druhim słowjanam lěpši (skoro swójbny) poćah

36. pśinosk M. Machuri: Za co trjebamy serbsku rěc