pozitiwne nazgónjenja ze serbskeju rěcu/positive Erlebnisse mit der wendischen Sprache

  • Drucken

Hier werden per E-Mail, Posting, Post, bei Veranstaltungen oder auf anderem Wege bei uns eingehende Erfahrungen veröffentlicht. Die Liste wird somit ständig ergänzt. Schicke uns auch Deine Erlebnisse mit der wendischen Sprache, z.B. per E-Mail an jozatebje(at)gmx(dypk)de!

(staw: 4.12.14)

1. jano dobre [nazgónjenja]!
2. Smy wjele swěźili z serbskeju rěcu (3x)
3. rědnje gromaźe swěśili [z drugimi słowjanami]
4. Gaž z města do serbskich wjaskow jěźom a lubych znatych zmakajom, wótwórijo se drugi swět: z hektika kšutego planowanja pšec, wita mě wutšobna gózpodliwosć, cłowjekosć, humor - se doma cujom. (4x)
5. smy južo wjele nowych luźi zmakali (teke Górnoserby) (2x)
6. pśistup k drugej kulturje - z tym nowe zwiski nawězaś...
7. som witał lužow zwěnka šule w serbskej rěcy
8. SRWŠ/DSG, Sorabija, Łakoma
9. ako góle w chórowni: gaž jo pśišła sb. sotša, som był troštny
10. W Barlinju zmakamy se raz w mjasecu - tam jano serbski powědamy!
11. serbski jo źěl mójogo pówołańskego zywjenja a teke wbchadna rěc z wjele pśijaśelami a znatymi
12. wukniki, kenž njesu źedne słowo serbski mógli, su na kóńcu šulskego casa wjelgin derje powědali (a pisali)
13. šansa za participaciju
14. rěc jo mě móžnosć dała, mě wuproběrowaś
15. meine Tochter sagte: Wir hören doch auch nicht auf deutsch zu sprechen, nur weil Englisch Weltsprache ist. Wir sprechen also weiter “unser serbski”.
16. mein Sohn sagt: ich muss Sorbisch lernen, weil ich doch verstehen will, was meine Erzieherinnen in der Kita zu mir sagen oder von mir wollen.

17. Gaž we wukraju serbujom, luźe zajmowane reagěruju
18. Som pśednosk wó serbach w Engelskej žaržał a luźe su se wjelgin za to zajmowaly
19. Wjele luze matej wjele zajm wecej wo to wežeš
20. dobre nazgónjenja a pśipóznaśe drugich, až taku rěc powědam
21. gaž se sama ofenziwnje wuznajom - pón jo wotgłos zwětšego dobry (zajm, pšašanja)
22. pozitiwny feedback, až něchten hyšći serbski powěda

23. We wulkim multikulti-měsće Barliń, źož něnto južo 27 lět bydlim, mam cesto góźbu se z słowjańskimi luźimi rozgranjaś. Wóni se wjaseliju, až se něchten za nich zajmujo a ja se wjaselim, až mogu kontakt zwětšego pśez serbsku rěc nawězaś.
24. ...mimo togo mě wólažcyjo pśistup k rěcam a wutšobam drugich Słowjanow we wukraju
25. mógu se dorozměś z českimi, słow., pólskimi luźimi
26. wjele z pólskimi duchtarjami a duchtarce w choroni
27. We wukraju (w Kroatiskej) som jano ze serbskeju rěcu dalej pśiśła, nic z nimskeju recu.
28. som pśechwatane był, až som słowjeńsku rěc derje rozměł
29. Sym cyle lochce druhe słowjanske rěče nawuknyła - kajke to wjeselo!
30. njeby ja serbsce móhla, njebych ženje słowjanske rěče studowała -> naša rěč je móst!
31. Steuerklärung auf Sorbisch ausfüllen funktioniert (zumindest beim Finanzamt Cottbus/Chóśebuz)!
32. Wendische Postdressen benutzen funktioniert - selbst bei Ebay, Amazon & co., zur Not ohne Haken und Striche. (Tipp: Bei der Postleitzahl ein "D-" davor schreiben ;-))